Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimarts, 3 setembre 2019

Retribucions a membres de la Corporació

A) Règim de dedicació exclusiva:

- ALCALDIA: 3.099,85 €/bruts mensuals, per catorze pagues, amb efectes del 18 de juny de 2019.

- REGIDOR/A DELEGAT/A DE l'ÀREA ECONÒMICA I MERCATS MUNICIPALS: se li assigna un règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA , i una retribució de 2.416,83 €/bruts mensuals, per catorze pagues, amb efectes del 26 de juny de 2019.

- REGIDOR/A DELEGAT/A d'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE, PATRIMONI MUNICIPAL, CONSUM, DESENVOLUPAMENT LOCAL I IMPULS ECONÒMIC: donada l'amplitud i extensió de les delegacions conferides, se li assigna una DEDICACIÓ EXCLUSIVA , i una retribució de 2.600 €/bruts mensuals, per catorze pagues, amb efectes de l'1 de juliol de 2019.

B) Règim de dedicació parcial:

- REGIDOR/A DELEGAT/A DE CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS, ADMINISTRACIÓ I RÈGIM INTERN, JOVENTUT, ESPORTS I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA: se li assigna un règim de DEDICACIÓ PARCIAL del 80% de la jornada, i una retribució de 2.080,00 €/bruts mensuals, per catorze pagues, amb efectes del 26 de juny de 2019.

- REGIDOR/A DELEGAT/A DE BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA, FALLES, RELACIÓ I COORDINACIÓ AMB LES ASSOCIACIONS LOCALS: se li assigna un règim de DEDICACIÓ PARCIAL del 80% de la jornada, i una retribució de 2.080,00 €/bruts mensuals, per catorze pagues, amb efectes del 26 de juny de 2019.

- REGIDOR/A DELEGAT/A DE MEDI AMBIENT, SANITAT, ENLLUMENAT PÚBLIC, AGRICULTURA I INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES, RAMADERIA, ACTIVITATS FESTIVES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: se li assigna un règim de DEDICACIÓ PARCIAL del 50% de la jornada, i una retribució de 1.300 €/bruts mensuals, per catorze pagues, amb efectes del 26 de juny de 2019.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació