Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 16 octubre 2019

Informació estadística

La inforamció estadística necessària per a valorar el grau de compliment i qualitat dels servicis públics, en el termes que definix cada adminsitració competent. 

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació