Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Grups Polítics

Legislatura 2019-2023

A l'efecte de la seua actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que s'establisquen amb excepció d'aquells que no s'integren en el grup polític que constituïsca la formació electoral per la qual van ser triats o que abandonen el seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits

 • Grup Popular

  Portaveus: Dª Ángela Santamaría Martínez

  Dª M.ª Elena Camarero Benítez

 • Grup PSPV-PSOE

  Portaveu: Dª Ana Mª Gómez-Pimpollo Orellana

  Viceportaveu: D. Juan Miguel Bayarri Moreno

 • Grup Compromís

  Portaveu: D. Enric Esteve Ramón

  Viceportaveu: Dª Mª Mar Mall Jiménez

 • Grup PURP

  Portaveu: D. José Mª Babé Navarro

 • Grup Ciudadanos

  Portaveu: D. Rubén Vaquer Garcés

 • Grup VOX

  Portaveu: D. Alberto de Jesús Rodríguez

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació