Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 16 octubre 2019

Convenis i Encàrrecs de Gestió

En virtut de l'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, es publica a continuació tota la informació relativa als convenis i els encàrrecs de gestió. 

Actualmente no existeixen encàrrecs de gestió en este Ajuntament.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació