Accés a la informació

#PuçolTransparent

Divendres, 30 agost 2019

Contractació

Benvingut a la Plataforma de Contractacio del Sector Públic

En la Plataforma podrà trobar la informació necessària per a contractar amb este Ajuntament per mitjà dels serveis que esta posa a la seua disposició.

Si desitja accedir als expedients publicats en el Perfil de Contractant anteriors al 25 de febrer de 2016 haurà d'accedir a través de l'enllaç: Licitacions anteriors al 25 de febrer de 2016

A partir del 25 de febrer de 2016, des de la Plataforma de Contractació del Sector Públic pot consultar-se la informació sobre les Licitacions publicades. Seleccione: Plataforma de contractació de l'Estat

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació