Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimarts, 3 setembre 2019

Assignacions econòmiques per assistència a òrgans corporatius 2019-2023

A) Per assistència efectiva a sessions:

A.1. Sessions plenàries :

A.1.a) com a regidor portaveu de grup... 683,02 €

A.1.b) com a regidor ................................ 157,62 €

A.2. Sessions Comissions Informatives ........ 52,54 €

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació