Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Alcaldía 2023-2027

Legislatura 2023-2027

L'alcaldessa és la presidenta de la Corporació, triada per i entre els regidors en la sessió constitutiva de l'Ajuntament. Les competències de l'alcaldessa estan delimitades en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació