Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dilluns, 2 setembre 2019

Òrgans col·legiats

Són òrgans col·legiats, aquells en què la titularitat queda confiada a un conjunt de persones físiques que concorren a la formació de la seua voluntat.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació