Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Grups polítics

Legislatura 2019-2023

A l'efecte de la seua actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que s'establisquen amb excepció d'aquells que no s'integren en el grup polític que constituïsca la formació electoral per la qual van ser triats o que abandonen el seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació