Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 31 juliol 2019

Alcaldia

Legislatura 2019-2023

L' Alcaldessa és la Presidenta de la Corporació, triada per i entre els Regidors en la sessió constitutiva de l'Ajuntament. Les competències de l'Alcaldessa estan delimitades en l'article 21 de la Llei de Bases del Règim Local.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació