Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dijous, 28 abril 2022

Edicte definitiu sobre la modificació de la Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (expt. 880007H)

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació