Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dimecres, 25 setembre 2019

Calendari fiscal 2019

Vehicles, guals i recollida de fem

De l'1 de març al 2 de maig

Càrrec en compte de domiciliació: 20 març

IBI rústica

Del 2 de maig al 3 de setembre

Càrrec en compte de domiciliació: 20 juliol

IBI urbana

Del 2 de maig al 29 de novembre

Càrrec en compte de domiciliació: 20 maig, 20 juliol i 20 setembre

IAE (Impost activitats econòmiques)

Del 3 de setembre al 5 de novembre

Càrrec en compte de domiciliació: 10 setembre

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació