Accés a la informació

#PuçolTransparent

Divendres, 30 agost 2019

Òrgans sectorials

La seua finalitat és la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals. Els Consells Sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, en el seu cas, proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al qual corresponga cada Consell.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació