Accés a la informació

#PuçolTransparent

Dijous, 29 agost 2019

Ordenances generals i reglaments

En virtut de l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, aquest apartat recull tota la informació relativa a:

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació