• Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de L'Horta Nord

    L'activitat principal de l'Entitat són la gestió, la promoció i el desenvolupament, sense ànim de lucre, de tota mena d'activitats, serveis, centres i altres programes i plans d'actuació en matèria de minusvalideses, tant de caràcter pedagògic i/o terapèutic, com a assistencial, per a aconseguir la més adequada o plena inserció social i desenvolupament de les facultats de les persones afectades per alguna deficiència o minusvalidesa de tipus mental, físic o sensorial. Així com tot tipus d'activitats, serveis, centres i altres programes i plans d'actuació que estigueren emmarcades en l'àrea de benestar social; entenent per aquesta aquella que fa referència a educació, treball, serveis socials, sanitat, etc..