• Consorci del Pacte Territorial per a la Creació de Treball PACTEM-NORD

  El Consorci del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació PACTEM NORD és un organisme públic creat a l'octubre de 2001 per a la gestió del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació PACTEM-NORD, el marc d'actuació de la qual és la comarca de l´Horta Nord.

  Aquest consorci s'encarrega de conéixer la realitat social i econòmica dels municipis signants, la situació i tendències del mercat de treball, les noves oportunitats per a la creació d'ocupació, les manques i necessitats per a la creació i el desenvolupament de les empreses i les millors pràctiques per a la inserció laboral dels col·lectius més desfavorits.

  Coordinar les diverses polítiques i programes de formació i promoció de l'ús de les entitats signants per a millorar l'eficiència i afavorir la sinergia dels recursos públics i privats a ells destinats.

  Dissenyar, planificar i posar en marxa tot tipus d'accions, programes i projectes conjunts dirigits a la creació d'ocupació, a la inserció laboral de les persones desocupades, al foment de la iniciativa empresarial i al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses dels municipis afectats.

  Compartir metodologies d'intervenció, experiències i recursos per a la creació d'ocupació, així com la informació disponible sobre els sectors econòmics i el mercat de treball.

  Generar noves ocupacions i consolidar els existents mitjançant la millora de la qualitat de l'ocupació i l'estabilitat laboral.